Informatie

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Academische Opleidingsschool ()
Visie (PDF)
Protocol ter voorkoming van lesuitval (PDF)
Schoolgids 2018/2019 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Gedragscode (PDF)
Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Privacyreglement leerlingen september 2017 versie 2017-1.pdf (PDF)
Startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang" (PDF)
Gedragscode SOOOG (PDF)
Klachtenregeling (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
Schoolgids OBS De Vlonder 2018-2019 (PDF)

obs de Vlonder

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Linda de Jonge

Wedderhöfte 10
9698 AW Wedde

0597 - 561457

obsdevlonder@sooog.nl