Informatie

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Academische Opleidingsschool (PDF)
Visie (PDF)
Protocol ter voorkoming van lesuitval (PDF)
Vakantieoverzicht 2019-2020 (PDF)
folder verlof gem. westerwolde (PDF)
SOOOG Ouderfolder - Strategisch Beleid 2019-2023 (PDF)
Schoolgids 2019-2020 OBS De Vlonder (PDF)
Vakantieoverzicht 2020 - 2021 (PDF)

Algemende informatie vanuit SOOOG

Gedragscode (PDF)
Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Privacyreglement leerlingen september 2017 versie 2017-1.pdf (PDF)
Startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang" (PDF)
Gedragscode SOOOG (PDF)
Klachtenregeling (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)

OBS De Vlonder

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Nicky Remie

Wedderhöfte 10, 9698 AW Wedde

0597 - 561457

obsdevlonder@sooog.nl

Postadres: Postbus 6, 9677 ZG Heiligerlee