Informatie

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Academische Opleidingsschool (PDF)
Visie (PDF)
Protocol ter voorkoming van lesuitval (PDF)
folder verlof gem. westerwolde (PDF)
SOOOG Ouderfolder - Strategisch Beleid 2019-2023 (PDF)
Vakantieoverzicht 2020 - 2021 (PDF)
Schoolgids 2020-2021 (PDF)

Algemende informatie vanuit SOOOG

Privacyreglement leerlingen september 2017 versie 2017-1.pdf (PDF)
Startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang" (PDF)
Gedragscode SOOOG (PDF)
Klachtenregeling (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
5854-Protocol medicijnverstrekking (PDF)
4652-Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)

KC De Vlonder

Directeur: Nicky Remie

Wedderhöfte 10, 9698 AW Wedde

0597 - 561457

kcdevlonder@sooog.nl

Postadres: Postbus 6, 9677 ZG Heiligerlee