Informatie

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schoolgids 2017/2018 (PDF)
Academische Opleidingsschool (PDF)
Protocol ter voorkoming van lesuitval (PDF)
Visie (PDF)
Schoolgids 2018-2019 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Gedragscode (PDF)
Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Privacyreglement leerlingen september 2017 versie 2017-1.pdf (PDF)
Startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang" (PDF)
Gedragscode SOOOG (PDF)
Klachtenregeling (PDF)

obs de Vlonder

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Linda de Jonge

Wedderhöfte 10
9698 AW Wedde
0597 - 561457
obsdevlonder@sooog.nl