Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Academische Opleidingsschool (PDF)
buitengewoon verlof (PDF)
Schooljaarverslag 22-23 (PDF)
Schoolplan 2023-2027 (PDF)
Kindcentrumgids 2023-2024 (PDF)
Vakantieoverzicht 2023-2024 (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval 23-24 (PDF)

Algemende informatie vanuit SOOOG

Privacyreglement leerlingen september 2017 versie 2017-1.pdf (PDF)
Startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang" (PDF)
Protocol medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)

KC De Vlonder

Directeur: Nicky Remie

Wedderhöfte 10, 9698 AW Wedde

0597 - 561457

kcdevlonder@sooog.nl

Postadres: Postbus 6, 9677 ZG Heiligerlee