Terug naar Nieuws

Actie in primair onderwijs

Gepubliceerd op: , door: SOOOG
Actie in primair onderwijs

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet investeert in primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat.

 

Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu een ernstig tekort aan leraren. Daarom maakt het PO-front zich sterk voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Het PO-front heeft begin november een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op dinsdag 12 december een landelijke staking.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs gebeurt dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front. 

Wij zien dat de leerkrachten grote loyaliteit hebben richting de leerlingen en begrijpen dat de acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht voor zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Wij hebben begrip voor onze leerkrachten, mochten zij besluiten nogmaals te gaan staken. Wij hopen dat voor ouders hetzelfde geldt. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.

Na het antwoord van de minister zal de directie van de school ouders informeren of de school op 12 december geheel of gedeeltelijk gesloten is als de acties door gaan.

 

Naschoolse activiteiten

Gepubliceerd door: OBS de Vlonder
Hierbij ontvangt u het overzicht van de naschoolse activiteiten in de maand november. 
 

Schoolfruit

Gepubliceerd door: OBS de Vlonder
Vanaf 13 november krijgen de kinderen weer schoolfruit
 

obs de Vlonder

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Linda de Jonge

Wedderhöfte 10
9698 AW Wedde

0597 - 561457

obsdevlonder@sooog.nl